Saturday, September 25, 2010

Hình SVSQ Khóa 9A/72

Trung đội 143


Võ Văn Hoanh 144

Võ Văn Hoanh 144


Đại đội 14 tại bãi tập – Kim Sóc Khan mang máy PRC


Hàng đứng từ trái: Mận, Lộc, Hùng, Nguyên (Thủ Quốc Quân Kỳ), Lượng
Hàng ngồi: Quang, Bé, Đời



SVSQ Huỳnh Xiếng Thành 121





SVSQ Huỳnh Xiếng Thành 121



Từ trái: Lê Văn Ken 112, Trần Viết Huệ 112, Nguyễn Văn Phú 112 (mất năm 2000 tại Virginia, USA), Lê Trung Phương 111


Từ trái: Nguyễn Văn Phú 112 (mất năm 2000 tại Virginia, USA), Lê Văn Ken 112, Trần Viết Huệ 112, Lê Trung Phương 111




SVSQ Trần Viết Huệ 112





SVSQ Bùi Quang Lâm 112




SVSQ Trịnh Thuận 113


SVSQ Lê Trung Phương 111/164




SVSQ Vòng A Sáng 151


SVSQ Vòng A Sáng 151


SVSQ Nguyễn Quang Hiển 124/164



Lương Anh Dũng 123

SVSQ Nguyễn Thanh 113/141 và SVSQ Tín 141



SVSQ Đào Văn Nô 112


SVSQ Nguyễn Gia Lộc 121 đi chiến dịch CTCT tại Chi Khu Lịch-Hội-Thượng



SVSQ Trần Văn Hưng 124





SVSQ Nguyễn Gia Lộc 121

SVSQ Đạt 143 và SVSQ Trương Đình Thảo 143










SVSQ Đại đội 14


SVSQ Đại đội 14 tại bãi tập - Lào A Dương, Lâm Trường Sanh, Trương Đình Thảo, Tấn (tử trận 1973)



SVSQ Nguyễn Mạnh Đạt 123 và SVSQ Lương Anh Dũng 123 đi chiến dịch CTCT tại Bạc Liêu




ĐĐ12 tại bãi tập



SVSQ Lê Trung Phương lúc còn ở Đại đội 16, sau trở về lại Đại đội 11



SVSQ Nguyễn Thanh 143



SVSQ Lưu Phước Thạnh 143 và SVSQ Nguyễn Thanh 143 tại đồi Mẹ Bồng Con



SVSQ Đại đội 12 trên đường đi chiến dịch CTCT



SVSQ Đại đội 12 tại bãi tập


SVSQ Đại đội 12 tại bãi tập



SVSQ Đại đội 12 tại bãi tập



SVSQ Nguyễn Gia Lộc 121



SVSQ Đặng Văn Phúc 121

No comments: