Saturday, September 25, 2010

Hình SVSQ Khóa 9A/72

Trung đội 143


Võ Văn Hoanh 144

Võ Văn Hoanh 144


Đại đội 14 tại bãi tập – Kim Sóc Khan mang máy PRC


Hàng đứng từ trái: Mận, Lộc, Hùng, Nguyên (Thủ Quốc Quân Kỳ), Lượng
Hàng ngồi: Quang, Bé, ĐờiSVSQ Huỳnh Xiếng Thành 121

SVSQ Huỳnh Xiếng Thành 121Từ trái: Lê Văn Ken 112, Trần Viết Huệ 112, Nguyễn Văn Phú 112 (mất năm 2000 tại Virginia, USA), Lê Trung Phương 111


Từ trái: Nguyễn Văn Phú 112 (mất năm 2000 tại Virginia, USA), Lê Văn Ken 112, Trần Viết Huệ 112, Lê Trung Phương 111
SVSQ Trần Viết Huệ 112

SVSQ Bùi Quang Lâm 112
SVSQ Trịnh Thuận 113


SVSQ Lê Trung Phương 111/164
SVSQ Vòng A Sáng 151


SVSQ Vòng A Sáng 151


SVSQ Nguyễn Quang Hiển 124/164Lương Anh Dũng 123

SVSQ Nguyễn Thanh 113/141 và SVSQ Tín 141SVSQ Đào Văn Nô 112


SVSQ Nguyễn Gia Lộc 121 đi chiến dịch CTCT tại Chi Khu Lịch-Hội-ThượngSVSQ Trần Văn Hưng 124

SVSQ Nguyễn Gia Lộc 121

SVSQ Đạt 143 và SVSQ Trương Đình Thảo 143


SVSQ Đại đội 14


SVSQ Đại đội 14 tại bãi tập - Lào A Dương, Lâm Trường Sanh, Trương Đình Thảo, Tấn (tử trận 1973)SVSQ Nguyễn Mạnh Đạt 123 và SVSQ Lương Anh Dũng 123 đi chiến dịch CTCT tại Bạc Liêu
ĐĐ12 tại bãi tậpSVSQ Lê Trung Phương lúc còn ở Đại đội 16, sau trở về lại Đại đội 11SVSQ Nguyễn Thanh 143SVSQ Lưu Phước Thạnh 143 và SVSQ Nguyễn Thanh 143 tại đồi Mẹ Bồng ConSVSQ Đại đội 12 trên đường đi chiến dịch CTCTSVSQ Đại đội 12 tại bãi tập


SVSQ Đại đội 12 tại bãi tậpSVSQ Đại đội 12 tại bãi tậpSVSQ Nguyễn Gia Lộc 121SVSQ Đặng Văn Phúc 121

No comments: